- Journalister må være forberedt på trusler

NJ-leder Ann-Magrit Austenå oppfordrer redaksjoner om å ha klare rutiner for hva en skal foreta seg når journalister utsettes for trusler.