- Stort tap for Sørbø

Foreldrene ved Sørbø skole synes det er et stort tap dersom rektor sier opp stillingen sin.