Stort flertall for kort Eiganestunnel

Bystyret i Stavanger ville ikke gamble med Ryfast og ikke ta sjansen på et ulovlig Tasta-vedtak. Da disse to hensynene var innfridd, kunne kort Eiganestunnel vedtas med overveldende flertall.