Lager folkefest

Stavanger 2008 håper på tusener av barn og unge når et forventet«ja» til kulturhoved— staden skal feires i Bjergsted.