LO krever flyradar på fjell i Bjerkreim

Helikopter-ansvarlig i LO ber Staten gripe inn for å få byggetflyradar i Bjerkreim.