Presset lettar for Klepp-økonomien

Klepp sin økonomiske situasjon er framleis vanskeleg, men ikkje så tilspissa som ein tidlegare kunne frykta.