• Jan Inge Haga

- Hva er fritidsklubb?

Begrepet fritidsklubb sitter ikke spikret hos alle.