Mange frustrerte lærere og foreldre

Det er et sted mellom 7000 og 8000 utviklingshemmede elever i grunnskolen og den videregående skolen i Norge.