Bykart på en ny måte

En orienteringstavle for turister kan skiftes ut i løpet av ett døgn hvis noen av opplysningene blir uaktuelle.