DVD-introduksjon for flyktninger

Hero mottak og kompetanse i Sandnes har laget nyttinformasjonsprogram for flyktninger på 12 språk.