- Eg har alltid styrt og stelt

— Vemmeleg. Å bli grilla av han ekle Per Danielsen.