På gangen under eget fengslingsmøte

Den ranssiktede 42-åringen fra Arendal må gå på gangen når aktor ogforsvarer skal prosedere over spørsmålet om varetektsfengsling.