Frykter flere ulykker

Beboerne rundt Hoveveien har søkt om å sette ned fartsgrensen fra 50 til 40 km/t. Mens de venter på svar har det allerede vært to ulykker. Nå frykter de flere.