- Må være en misforståelse

— Hvis foreldrene mener jeg kom med en trussel, må det bero på en misforståelse. Det var ikke ment som det, sier Kari Bøe Haltbakk, rådgiver i Oppvekst og levekår.