Kastes ut fra gårdsbruk i Strand

En småbarnsfamilie kastes ut fra et gårdsbruk på Holta i Strand. Høyesterett har bestemt at en 100 prosent ufør mann med odelsrett skal overta eiendommen.