Vurderer å kreve Nokas-saken flyttet

Advokatene Fridtjof Feydt og Christine Hamborgstrøm vurderer å krevestavangerranssaken flyttet til en annen rettskrets.