2000 bilinnbrudd på ti måneder

Pass på bilen din! Du kan få innbrudd i den før du aner det. Hittil i år er det registrert 2000 bilinnbrudd i Rogaland politidistrikt.