• FOTO: Hans E. H. Jacobsen.

Laks fra Rennesøy gikk tapt