Jærsk stiftelse har bidratt til etablering av 300 firmaer

På 12 år har Jæren Produktutvikling bidratt til etableringen av cirka 300 lokale firmaer. I tillegg er stiftelsen engasjert i gjenoppbygging av 5000 gårdsbruk på Balkan.