Sivilforsvaret bryter med politiet og fylkesmannen

Sivilforsvaret har gjennomført en landsomfattende omorganisering som får store følger også i Rogaland.