Skilt hindrer sikt

— De store reklameskiltene ved Bertel O. Steen og Bavaria hindrerfri sikt. De er en trafikkfelle for syklister, mener syklist HaraldBerg.