Tine-tomter ut på dato

Hverken Hå, Time eller Klepp vil spare tomtene som har stått til disposisjon for Tines stormeieri, i tilfelle planene tas fram igjen.