Priskrakk truer tomatnæringen

Rogalandske tomat-produsenter trues av konkursbølge hvis markedsprisene blir like lave i 2005 som i år.