Jobber med Ryfast-sikring

I løpet av 14 dager skal ekspert i tunnelsikkerhet, Per Arne Lindvik, legge fram et forslag til hvordan Ryfast kan sikres.