Samlet inn over 70 tonn skrot

Bore Bondelag ønsket å gjøre noe med alt skortet som lå rundt på markene og rundt driftsbygningene til bøndene i området. I løpet av helgen har fire-fem ivrige bønder tatt imot jern-og aluminiumsskrot.