Glomsaker vant kjæremål

Stavanger tingrett mente at Tom Glomsaker, klinikkdirektøren som ble avskjediget fra SiR, burde få stå i stillingen inntil saken er endelig avgjort.