- Ukritisk av Carl I. Hagen

— Carl I. Hagen og Solveig Horne Kolnes burde umiddelbartgjennomskuet at alt som ble antydet i tv-dokumentaren om JanSimonsens forhold til homsestedet Enka, kanskje ikke var sant.