Forlik i everkstriden

Arbeidsrettssaka som Karl Sigurd Tjåland hadde reist mot styret iJæren Everk i Hå, enda onsdag med forlik.