- Oljeeventyret kostet far livet

Elin Lally på Hundvåg var fire måneder da faren omkom i en av deførste dykkerulykkene i Nordsjøen i mars 1971.