- Pukkverket flott for rekreasjon i ny by

Park med muligheter for golfbane, eller bydelshus med fotballbaner og utendørsamfi sprengt inn i fjellet. Det vil uansett likne lite på pukkverk.