- Dobbeltsporet er ulønnsomt

Utbygging av dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes er ikke lenger samfunnsøkonomisk lønnsomt, viser ny utredning.