Barnevernet i Stavanger bryter loven

Store utskiftninger i personalet, langt flere barn som mottar tiltak, men ingen nye stillinger. Barnevernet i Stavanger oppfyller ikke lovkravene.