Etterlyser Orstad gamle bru

Orstad gamle bru over Figgjoelva skal byggjast opp igjen. Det vart bestemt for sju år sidan, men sidan har lite skjedd.