Staten teller på kronene og kulvertene

Det blir nok feiring i Klepp og opprør i Ganddal — hvis riksvei 44-omkjøringen ved Kleppekrossen får bompenger før firefelts-anlegget fra Stangeland til Skjæveland.