88.800 kroner i straffegebyr

Aksjeselskapene Café Italia, Moda Italia og Italia Holding leverte 2002-regnskapene sine til Brønnøysund 29. desember i fjor. Dette var nesten fem måneder etter den lovpålagte fristen, og medførte et samlet forsinkelsesgebyr på 88.800 for selskapene. Egil Tjølsen Ween sier til Aftenbladet at forsinkelsen skyldtes uenighet mellom selskapene og revisoren Ernst & Young.