- Flere klager enn ventet

Klageorganet for offentlige anskaffelser (Kofa) ventet ved inngangen til 2003 å få inn 70 klager i løpet av året. Det kom 263, nesten fire ganger så mange.