Travelt år for Luftambulansen

Legehelikoptrene til Norsk Luftambulanse yter hjelp til stadig flere syke og skadede her i landet og i utlandet.