Seksetasjers høyhus i nytt Tau-sentrum

Bare ærverdige Tou Mølle kan matche høyden på leilighetsprosjektet Tau Panorama som planlegges i Ryfylkes knutepunkt.