Fortsatt råkjør mot veisjefen

Kravet om å få Rogfast — og tunneler på E134 utenom Røldal, øker i styrke.