«Alle mot alle» i lagmannsretten

— Tilståelsene og de nye forklaringene vil gi lagmannsretten et enda bedre grunnlag til å ta en avgjørelse, mener etterforskningsleder Ernst K. Rossebø.