Problemer for Gjedebo

Offshoreserviceselskapet Odim Hitec står på dørterskelen tilskifteretten. Selskapet har innført betalingsstopp og har 14 dagerpå seg til å komme til enighet med kreditoren Sparebank 1 SR-Bank.