Størst på petroleumsforskning

Rogalandsforskning og Høgskolen i Stavanger etablerer et felles forskningsselskap og et selskap for nyskapning.