Leger i Haugesund får voldsalarm

Etter at leger i Haugesund har blitt angrepet av pasienter to ganger i løpet av to uker, får legene nå voldsalarm