Fengsel i to og et halvt år for 780 gram amfetamin