Sterke reaksjonar på utspel frå Rennesøy

Det er sterke reaksjonar både blant lokalbefolkninga ogkommunepolitikarar i Finnøy på utspelet frå ordføraren og rådmanneni Rennesøy der de ønsker alternativ finansiering avFinnfastutbyggjinga.