Politimann frikjent for ulovlig utleie til prostitusjon

Vitnekvaliteten er for dårlig til å dømme den 45 år gamlepolitimannen for grovt uaktsomt å ha leid ut til prostitusjon. Menhan handlet uaktsomt, konkluderer Stavanger tingrett.