SiR kraftig berørt av munnpensel-bakterie

50 personer kan ha dødd etter smitte fra munnpenselen Dent-O-Sept. I en rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt fremgår det at Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) var ett av fem sykehus med flest tilfeller av bakterieutbrudd etter bruk av penselen.