Kan et fast møtested for russen løse floken?

Også andre steder i landet skjer festen i bussene, i høy fart på veiene.

Publisert: Publisert:

Torsdag denne uken fortalte en helsesøster ved Asker videregående skole til NRK om russ som pådro seg skader etter fester inne i bussene i trafikken.

Leder for mobbeombudet i Viken, Bodil J. Houg, er ikke fremmed for at faste møtesteder - fortrinnsvis etter eksamenstid - kan øke både inkludering og bety fastere rammer for russen.

– Vi er bekymret for trafikksikkerheten både i og rundt russebussene, sier Houg.

Hun har over lengre tid jobbet systematisk med hvordan russetiden i Viken kan bli en mer inkluderende avgangsmarkering for elever som har fullført videregående skole.

Denne våren har det vært mye debatt knyttet til både utenforskap og støyplager.

– Vi ønsker å løfte og koordinere problemstillinger rundt russetiden til et nasjonalt nivå. Et viktig poeng er at vi vil ha russetiden til etter eksamen, sier Houg.

Hun sier at det er ikke bare i Rogaland at russen flytter seg rundt i trafikken samtidig som festen skjer inne i bussen.

– Vi har flere bekymringer rundt trafikksikkerheten i russebussene. Vi hører om russebussjåfører som betales svart og at det budsjetteres med at en vil få bøter. I tillegg er det selvsagt trafikksikkerheten kombinert med fart, festing og høy musikk, utdyper hun.

Houg mener det trengs en tydelig nasjonal koordinering for hvordan russefeiringen skal håndteres.

– Noen steder vil en ha litt andre utfordringer forankret i ulike tradisjoner og kultur, men mye er likt. Vi er i gang nå både med å engasjere nasjonale myndigheter samt etablere nye debattarenaer. Til Arendaluka vil vi ha russ på agendaen selv om de færreste forbinder sommeren med russ. Men det er tiden moden for nå, sier leder for mobbeombudet i Viken, Bodil J. Houg.

Publisert: