Kolumbus hanker inn statlig støtte til el-hurtigbåter

Statlige Enova bevilger nær 33 millioner kroner til elektrifisering av båter og busser i Rogaland.

Administrerende direktør Odd Aksland og rådgiver Rolf Michael Odland i Kolumbus kan glede seg over store statlige bidrag til elektrifisering av samferdselssektoren, ikke minst hurtigbåtene i Ryfylke.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Miljødirektoratet ga i forrige uke 53,2 millioner kroner i støtte til å dekke deler av økte driftskostnader ved å elektrifisere hurtigbåter i Ryfylke.

Nå kommer det mer penger, men denne gang er det selve infrastrukturen til lading som får statlig sponsing, i alt 19,6 millioner til nye ladepunkter på Fiskepiren i Stavanger og på Judaberg kai på Finnøy. Plusser man på kroner til Lysefjordsambandet og til busser på Haugalandet, får man til sammen 33 millioner.

Ryfylke

Ryfylke er godt egnet for stor grad av elektrifisering fordi det er korte ruter på sjøen med relativt lav hastighet. Enovas bevilgning gjør det mulig å etablere ladeinfrastruktur for fire av seks hurtigbåter i Ryfylke.

Administrerende direktør Odd Aksland i Kolumbus er svært fornøyd med Enovas beslutning.

-Tilsagnet fra Enova som gjør det mulig å raskere ta det grønne skiftet på hurtigbåt ved å bidra med penger til ladeinfrastruktur. Dette vil gi et betydelig utslippskutt, sier administrerende direktør Odd Aksland i Kolumbus.

– Hvor viktig er denne omleggingen?

– Jeg tror det er alfa og omega for at vi i det hele tatt skal kunne beholde hurtigbåtene i Ryfylke. Dagens utslipp er så store at hvis vi fortsatte slik, ville andre transportmidler tvinge seg fram, sier Aksland.

Årlig drivstoffreduksjon for Ryfylke-rutene er beregnet til drøyt 1,2 millioner liter fuel, noe som igjen bidrar til et utslippskutt på 3238 tonn CO₂-ekvivalenter i året.

– Ambisiøs

Den nye anbudsperioden for hurtigbåtene i Ryfylke, nå på hele 10 + 2 år, blir utlyst på vårparten 2022.

Totalkostnaden for ladeinfrastrukturen på Fiskepiren og på Judaberg er anslått til om lag 49 millioner kroner. Tilskuddet fra Enova utgjør 40 prosent av totalen.

– Rogaland fylkeskommune er en ambisiøs søker, og vi i Enova er glade for at vi kan være med å støtte elektrifiseringen av transportsektoren i Rogaland, sier Gunnel Fottland, markedssjef for transport i Enova.

Les også

Ja takk til elektriske hurtigbåter

Les også

53,2 millioner kroner til elektrifisering av hurtigbåtene i Ryfylke

Les også

Krever ferjer og hurtigbåter med lavutslipp: – Da skaper vi arbeidsplasser

Gjennom et eget program har Enova de siste fem
årene støttet ladeinfrastruktur for ferjer, passasjerbåter og busser med over
en milliard kroner på landsbasis.

– Vi har gjennom våre tildelinger bidratt til viktig ladeinfrastruktur for batterifartøy, til havs og til land, sier Fottland.


Lysefjorden

Også Lysefjordsambandet er tilgodesett i tildelingen, med til sammen 7,6 millioner kroner.

Også her skal det bygges ladeinfrastruktur som muliggjør elektrifisering av
Lysefjordsambandet. For å få dette til, må kaien på Lauvvik oppgraderes og forsterkes, ettersom den eksisterende kaien
ikke er dimensjonert for det nye utstyret.

Denne investeringen vil gi redusert drivstofforbruk på 427 500 liter i året, og en utslippsreduksjon på 1150 tonn CO₂-ekvivalenter.

Busser i nordfylket

I tillegg bevilger Enova ytterligere 5,6 millioner kroner til ladeinfrastruktur for flere elbusser på Haugalandet. Etter utvidelsen vil elbusser betjene 55 prosent av
rutene der.

Publisert: