Trehus må trolig vike for hotell ved Kjelvene

To trehus i Spilderhauggata henger trolig i en tynn tråd når Stavanger kommunestyre mandag behandler saken om hotellprosjektet ved Kjelvene.

Mesteparten av kvartalet skal etter planen bebygges med et hotell med 230 rom.
Publisert: Publisert:

STAVANGER: Utbyggerne av et hotellprosjekt i Østre bydel får trolig et knepent ja når saken kommer på bordet.

Splittet

Begge de store partiene, Ap og Høyre, er splittet i saken. Ap kommer til å dele seg omtrent på midten, mens stemmetallet i Høyre ser ut til å bli 11–5 i favør av at hotellprosjektet skal legges ut på høring.

Saken koker i realiteten ned til om utbyggerne skal få lov til å rive to trehus i Spilderhauggata eller om trehusene må innarbeides i prosjektet. Vern av Trehusbyen har som kjent vært en svært viktig programpost for flere politiske partier i byen de siste årene.

Les også

Hotell ved Kjelvene utsettes

Saken om hotell/næringsprosjektet har versert i flere omganger i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS).

Utbyggingsselskapet SVG1 AS vil rive mesteparten av bebyggelsen i kvartalet, men vil bevare et gammelt tårnhus fra tidligere industrivirksomhet. Hovedvirksomheten i den nye bebyggelsen er et hotell med 230 rom. Bebyggelsen er tenkt oppført i 4–6 etasjer. Varierte og fargerike fasader skal sørge for at volumene brytes opp i det utbygger tidlig valgte å kalle «Kulørkvartalet».

Les også

Planer om nytt hotell ved Kjelvene

Les også

Vil rive trehus og bygge hotell på Storhaug - politikerne ber utbygger jekke ned prosjektet

I første politiske omgangen, høsten 2020, ble prosjektet sendt tilbake for bearbeiding. To forslag om å bevare de to trehusene falt imidlertid begge. Selv om det var flertall for dette i utvalget, gjorde uenighet om formuleringen at dette momentet ikke ble med i bestillingen til utbygger.

Hotellprosjektet ligger i Harald Hårfagres gate, like øst for Bybrua i Stavanger.

Omkamp

Da så utbygger neste gang presenterte et justert forslag, med flertallsvedtakene fra UBS ivaretatt, var utvalget likevel ikke fornøyd. Denne gang ble det vedtatt at de to trehusene måtte innarbeides i prosjektet.

Utbygger har i ettertid gjort det klart at bevaring av husene vil medføre at det planlagte prosjekt, som det er lagt ned mye tid og penger i, må forkastes.

« Premissene for utvikling og utbygging av kvartalet
endres i stor grad, og det vil ikke være aktuelt for grunneier å igangsette et nytt planforslag med de kostnader, uforutsigbarhet og manglende lønnsomhet det ville medføre», heter det i et brev fra SVG 1 AS.

Selskapet eies av Westbo Holding AS, som igjen er heleid av Jan Olav Knudsen.

De to omstridte husene i Spilderhauggata i forgrunnen. I bakgrunnen det såkalte Tårnhuset som skal innarbeides i prosjektet.

Ny omkamp

Utbygger krevde så å få saken tatt opp i kommunestyret, og det er det som skjer på mandag.

Der ligger det an til et uhyre tett løp. Både Arbeiderpartiet og Høyre er splittet i saken. I Ap er det alt klart at gruppen på 18 vil dele seg omtrent på midten.

I Høyre ser det på lørdag ut som stemmetallene blir 11 mot 5, der flertallet vil åpne for at de to trehusene kan rives. I så fall er det et knepent flertall 35 mot 32 i kommunestyret som vil stemme for dette forslaget. Dette kan igjen bli endret i tilfelle sene forfall inn mot møtet på mandag.

På vernesiden er det klart at partiene Venstre, MDG, SV og Rødt befinner seg. De har til sammen 14 representanter, og får ventelig med de tre representantene fra KrF.

– Det er i hvert fall vårt klare synspunkt at vi må si nei til riving. Dette er verdifulle hus fra slutten av 1800-tallet som utbygger har latt stå å forfalle. Det må bli slutt på å ta hus for hus i Trehusbyen vår, sier Kjartan Alexander Lunde (V).

Også Cille Ihle (H) mener at trehusene må få stå. Hun håper imidlertid ennå på et kompromiss der utbygger får lov til å øke byggehøyden i andre deler av kvartalet, i bytte mot å innarbeide trehusene i prosjektet.

Gruppeleder for Høyre, Sissel Knutsen Hegdal, sier lørdag at hun ikke ser noen mulighet for å få til noe slikt kompromiss nå. Hun bekrefter at stemmetallet i partigruppen ser ut til å bli 11 mot 5, der mindretallet vil avvise utbyggers forslag.

Utbygger vil rive disse to trehusene i Spilderhauggata. Mandag blir det avgjort om flertallet i kommunestyret gir åpning for det.

Jevnt løp

Det er heller ingen grunn til å tvile på Folkets Parti, Frp og Pp, til sammen 12 representanter vil gå for å tillate riving. Også Senterpartiets tre representanter går for at hotellprosjektet blir lagt ut på høring slik det ligger.

– Disse to husene er ikke vernet. Dette blir i tilfelle vern etter innfallsmetoden. Utbygger har gjort alt de er blitt bedt om, og skal blant annet ta vare på tårnhuset i kvartalet. Hensynet til forutsigbarhet taler også for at de får tillatelse, sier Frode Myrhol (Folkets Parti).

Ikke uavgjort

– Ære være de som vil bruke penger på å bygge et hotell i dette området. Det vil bli et nytt løft for bydelen. De to trehusene ligger mer eller mindre malplassert i et industriområde, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Kommunestyret har også en uavhengig representant, Christian Wedler, valgt inn for Frp ved siste valg, men senere utmeldt av partiet. Han kunne ha havnet på vippen i saken, men gjør det neppe nå, når såvidt mange i Høyre-gruppen trolig vil åpne for riving av trehusene.

Kommunestyret har 67 medlemmer, så uavgjort blir det uansett ikke på mandag.

Publisert: